Czego potrzebują nasiona do skutecznego w 100% kiełkowania?

cannabis-seedling-just-emerging-shellKażdego roku rośliny matki produkują miliony nasion, lecz tylko ich część kiełkuje, jako nowe rośliny. Niektóre z nich zostaną zjedzone przez ludzi i zwierzęta, a jeszcze inne będą chore. Zdecydowana większość nasion kieruje się do gleby, gdzie pozostają i czekają na szansę do wykiełkowania. Nasiona te są uśpione.

Wiek nasion

Nasiona nie są wieczne. Przez pewien czas mogą pozostać w uśpieniu, lecz jeśli nie dostaną w odpowiednim okresie szansy do wykiełkowania to po prostu umrą. Długość życia nasion jest zróżnicowana. Nasiona corocznych traw muszą kiełkować z gleby w ciągu kilku tygodni, lecz nasiona innych roślin mogą żyć w glebie nawet setki lat. Ogólnie rzecz biorąc, większość nasion wydaje się być w stanie żyć od 10 do 15 lat w glebie. Łubin arktyczny to odmiana rośliny, która jak dotychczas pobiła wszelkie rekordy. Jej odnalezione nasiona zostały pochowane w arktycznej ziemi pod koniec ostatniego zlodowacenia!

Odpowiednie warunki do kiełkowania

Kiełkowanie może być niemożliwe, gdy gleba zostanie w jakiś sposób zniszczona. Na przykład poprzez ogień lub wypasane zwierzęta niszczące roślinność. Generalnie, wymagane warunki do kiełkowania różnią się w zależności od gatunku roślin, lecz wszystkie nasiona potrzebują wody i ciepła, aby poprawnie wykiełkować.

Temperatura

Większość nasion kiełkuje w temperaturach od 10 stopni Celsjusza do 35 stopni. Niektóre nasiona potrzebują jednak przez pewien czas przebywać w chłodnym miejscu, zanim przeznaczy się je do kiełkowania. Dla przykładu nasiona czereśni będą kiełkować lepiej, jeśli są przechowywane w wilgotnym miejscu o temperaturze nieprzekraczającej 5 stopni Celsjusza. Przy temperaturze 25 stopni Celsjusza wspomniane nasiona w ogóle nie będą kiełkować. Okres zimnej temperatury zawsze powinien być przeprowadzany na początku, gdyż następnie zmiana temperatury na wyższą „mówi” pestkom, że zima się już skończyła.

Woda

Woda jest wyjątkowo ważna przy kiełkowaniu. Lekki deszcz często wystarcza, aby nasiona zaczęły kiełkować. Przy kiełkowaniu nasion konopi warto sprawdzić ph wody, którą nasącza się pestki. PH powinno utrzymywać się granicach od 5,8 do 6,5. Ponadto dla lepszej skuteczności można skorzystać z tzw. seedboostera, czyli nawozu, który powoduje, że pestki kiełkują efektywniej.

Światło

Większość nasion kiełkuje dość łatwo w ciemności. Działanie światła jest ważne przy wsadzaniu nasion do podłoża uprawowego, gdyż wtedy odpowiednie światło „wyciąga” wykiełkowaną roślinę z podłoża.

Nasiona i kiełkowanie

Powłoka siewna (łupinka) chroni nasiona przed uszkodzeniami i chorobami. Jest często twarda i nie przepuszcza wody. Jest to problem dla kiełkowania roślin, gdyż rosnący embrion potrzebuje tlenu oraz wody. Niektóre nasiona nie będą mogły kiełkować, dopóki powłoka nie zostanie uszkodzona, aby woda I tlen mogły wejść do środka.

Łupinka może ulec zniszczeniu, gdy materiał siewny znajduje się w glebie. Cząsteczki gleby ścierają się z warstwą powłoki i zużywają ją. Powłoka może również ulec rozkładowi poprzez drobnoustroje zachodzące w podłożu.

Czego potrzebują nasiona do skutecznego w 100% kiełkowania?

Źródło: m.in. SaburChill