Większość Amerykanów za legalizacją marihuany

Większość Amerykanów

Publiczne poparcie dla legalizacji marihuany rośnie według badania przeprowadzonego w ramach General Social Survey. W 2016 roku już ponad 57% Amerykanów uważało, że „marihuana powinna być dostępna i legalna”, podczas gdy w 2014 roku „za” było 52% społeczeństwa.

General Social Survey to ogólnokrajowe badanie ankietowe przeprowadzane co 2 lata na szerokiej bazie osób, porównywane z innymi badaniami krajowymi.

W analizie zwraca się uwagę na dwa czynniki zmienne, a mianowicie na wiek oraz poglądy polityczne respondentów. Legalizacja marihuany jest mocno popierana przez osoby od 18 do 34 roku życia, a także przez większość ludzi w wieku od 35 do 49 lat. Ponad połowa respondentów opowiada się za legalizacją także w granicach wiekowych od 50 do 64 roku życia. Jednakże seniorzy (65+) wciąż pozostają niepewni i tylko 42% z nich popiera legalizację. Warto odnotować, że nawet w tej grupie wiekowej nastąpił przełom. W 2008 roku jedynie 21% seniorów popierało zalegalizowanie marihuany, obecnie jest to dwa razy większa liczba osób.

W 2000 roku zarówno Demokraci (29% za), jak i Republikanie (26% za) nie za bardzo opowiadali się za legalizacją trawki. Od tamtej pory, poparcie wzrosło szczególnie wśród Demokratów oraz osób neutralnych. Według danych z 2016 roku, poparcie wśród tych dwóch grup społecznych osiągnęło poziom 60%. Natomiast wśród Republikanów obecnie 40% chce legalizacji marihuany.

W USA stosowanie suszu z konopi staje się coraz bardziej powszechne. Obywatele nabywają marihuanę w legalny, jak i nielegalny sposób. Według ankiet, ponad 33 miliony dorosłych Amerykanów przyznaje się do stosowania marihuany w celach medycznych i/lub rekreacyjnych. W ubiegłym roku legalizacja została przegłosowana w referendach w Kalifornii, Maine, Nevadzie oraz Massachusetts. Wkrótce 1 na 5 obywateli USA będzie miał dostęp do legalnej marihuany w swoim rodzimym stanie.

Jednakże, wciąż wiele grup społecznych pozostaje zdecydowanie przeciwko regulacji prawnej dotyczącej konopi. W Masachusetts wielu polityków lobbowało przeciwko głosowaniu za legalizacją w referendum. Od tamtej pory pracują usilnie także nad opóźnieniem przegłosowanych zmian w prawie stanowym. Podobne działania można dostrzec w stanie Maine.

8e4803622c5d9ec2c55b1574d2cc333f-1024x683Tymczasem, kanadyjscy prawodawcy oficjalnie ogłosili, że legalizacja na terenie całego kraju zostanie wdrożona maksymalnie do 1 lipca 2018 roku. Co to oznacza dla Amerykanów z północnych stanów? Zatłoczone przejścia graniczne.

Większość Amerykanów za legalizacją marihuany

Badanie zostało sfinansowane przez Narodową Fundację Nauki (National Science Foundation), a następnie przeprowadzone na podstawie wywiadu z losową próbą 1900 dorosłych Amerykanów wiosną 2016 roku. Ogólne wyniki zawierają margines błędu pobierania próbek wynoszący około 2,5 %.

Źródło: Washington Post