Poniższe zasady prowadzenia interesu dotyczą wyłącznie wszystkich obecnych i przyszłych relacji między Sidbankiem i klientem obowiązujących przy zamówieniach. Sidbank nie zgadza się na włączanie jakichkolwiek innych zasad proponowanych przez klienta bez pisemnej zgody naszej firmy. Zawieranie transakcji Wszystkie szczegóły określone w naszych cennikach, katalogach, ogłoszeniach, materiałach reklamowych, stronach internetowych, potwierdzeniach wysyłki oraz próbkach mogą podlegać […]